Skip to content Skip to footer

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi

Brief info

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesidir. 1993 yılında doktora derecesini, 2006 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör ünvanını aldı.

Başlıca araştırma alanları, insan ve çevre etkileşimi; çevre koruma; iklim değişikliği; kültürel miras yönetimi; çevre tarihi; dağ turizmi ve sürdürülebilir turizm yönetimi üzerinedir. Başta TÜBİTAK, UNESCO ve FAO olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev aldı ve çoğunun yürütücülüğünü yaptı. Üniversite dışında iki yıl süreyle TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü’nde görev aldı.

1989 yılından beri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı’nda görev yapıyor ve aynı anabilim dalının başkanlığı görevini sürdürüyor. Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi’nin baş editörü. 2016 yılından bu yana, Türkiye Çevre Vakfı başkanlığı görevini sürdürüyor.

Scientific Network for the Caucasus Mountain Region (SNC-mt) Bilimsel Yönlendirme Kurulu Üyesi ve 2017-2019 yılları arasında ağın yönlendirme kurulu başkanlığını yaptı. 2016 yılından bu yana IGU International Geographical Union, COMB-Commission 'Mediterranean Basin' Yönlendirme Kurulu Üyesi. Bugüne değin ulusal ve uluslararası alanda kitap, kitap bölümü, yurtiçi ve yurtdışındaki dergilerdeki makaleler olmak üzere yaklaşık 150 yayını bulunuyor.