Skip to content Skip to footer

Let's Do It! Türkiye Sekreterya Takım Üyesi

Brief info

Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisidir. Özel eğitime gereksinim duyan otizmli bireylerle bir dönem gözlemci ve eğitimci olarak çalışmıştır. Bellek ve bilişsel ketleme üzerine bilimsel bir araştırmada araştırma asistanlığı yapmaya halen devam etmektedir. İki yıldır çocuklarla okul-aile etkileşiminin çalışıldığı bir araştırmada gönüllü uygulayıcı olarak bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde klinik örneklemde gözlemci olarak görev almaktadır.
Gönüllülük faaliyetleri, Sivil Yaşam Derneği ile tam anlamıyla başlamış olup ekip içerisinde Gençlik Sağlığı Direktörlüğü yapmış ve çeşitli organizyon ve atölyelerde görevlerde bulunmuştur. Gençler için hazırlanan bir sağlık modülü yazımında görev almıştır. Devamında görevine genel sekreter olarak devam etmiş olup bulunduğu oluşumun yerel biriminde aktif olarak yer almıştır. 2022 yılında Let's Do It Türkiye Sekreterya Takım Üyesi olarak görev yapmıştır. Avrupa Birliği proje döngüsü eğitimi sonrasında Ab projeleri yazmaktadır. Bireylerin psikolojilerini çalışırken çevre gibi önemli bir etkeni çalışmayı değerli gördüğünden ilgili konulara projelerinde yer vermekte ve Eko-anksiyete ve çevre psikolojisi üzerinde yapılan çalışmaları halen takip etmektedir.