Skip to content Skip to footer

Ekolojist ve Çevreci

Brief info

Türkiye ve Ekvador'a odaklanan hevesli bir dünya kuş gözlemcisiyim . Aynı anda hem kuşları izleme hem de doğayı koruma fikri beni büyüledi. Ülkemde önde gelen bir kuş gözlemciliği figürü olarak, kuş organizasyonları kurarak ve yöneterek, kuş kitapları yayınlayarak ve kuş verilerini tanıtarak kuş gözlemciliğinin erken gelişimine katkıda bulundum. Bir korumacı olarak, türler ve alan koruma projeleri için büyük koruma kuruluşlarıyla işbirliği yaptım. Yurttaş-bilim projesi eBird tarafından oluşturulan verileri toplama, yönetme ve yayınlama konusunda tutkuluyum . Kuş verilerini çekici bir şekilde sunmak için coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve veri yönetimi araçlarına çok meraklıyım.

Türkiye ve yurtdışındaki projeler için ekolojik araştırmalar yapan ve ekolojik etki raporları üreten bir danışmanlık şirketim ( KAB Ekoloji) sahibiyim. Farklı coğrafyalarda iyi iletişim becerilerine sahibim ve insanları kuşlarla ve doğayla buluşturmaya çalışıyorum.