Skip to content Skip to footer

İstanbul Teknik Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatör Yardımcısı

Brief info

1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nden mezun oldu. Aynı bölümde 1999-2003 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve yüksek lisansını tamamladı. 2003-2006 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı eski adıyla Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü (şimdiki adı ile Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) bünyesinde Mühendis olarak görev yaptı ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji politika ve stratejileri ile son tüketicilere yönelik enerji verimliliği uygulamaları üzerine çalıştı.

2006 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü’nde çalışıyor. 2020 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak 2022 yılında Doktor Öğretim Üyesi ünvanını aldı. Enerji, verimlilik, çevre odaklı alanlarda 2010-2012 yılları arasında Wuppertal Enstitüsü’nde Misafir Araştırmacı ve Köln Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

Mart 2022’den bu yana enerji, çevre ve verimlilik ekseninde sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatör Yardımcısı olarak devam ediyor.