Skip to content Skip to footer

Let's Do It! Türkiye Genel Koordinatörü

Brief info

2016'dan beri Samsun'da özel bir hastanede Radyoloji Teknikeri ve Sıfır Atık Yönetim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.Hastane İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Hazırlama Komisyonu Başkanıdır.2017 yılından beri TEMA Vakfı Samsun İl Temsilci Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.TEMA Vakfında birçok projede eğitmen olarak görev almıştır.Let's Do It! Türkiye'de 2021 yılında Samsun İl Temsilcisi olarak, ardından Türkiye Genel Koordinatörü olarak görev almaya devam etmektedir.Samsun Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Hazırlama Komisyonu üyesi, Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Sıfır Atık Eylem Planı Hazırlama Komisyonu üyesidir.Gençlik Laboratuvarı Derneği Çevre ve İklim Laboratuvarı Şefi olarak gönüllü çalışmalarda bulunmaktadır.Gençlik ve Spor Bakanlığı İklim Elçileri projesi Eğitmen Eğitiminde "Eğitmen Eğiticisi" olarak görev almıştır.Atık Yönetimi, İklim Değişikliği, Döngüsel Ekonomi , Sıfır Atık, Ekolojik Okuryazarlık eğitimleri vermektedir.