Skip to content Skip to footer

Duvarsız Anaokulu Kurucusu, Doğa Temelli Gelişim ve Öğrenme Eğitmeni

Brief info

Erken Çocukluk ve Aile Eğitim Uzmanı. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu.Yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde tamamladı. Göreve 1990 yılında anaokulu öğretmeni olarak başladı ve 1997 /2017 yılları arasında okul müdürü olarak sürdürdü.

Dezavantajlı çocukların okul öncesi eğitime erişimi amacıyla geliştirilen Mobil Anaokulu Projesinin ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük yaptı. Projenin koordinatörlük görevini sürdürdüğü 1997-2017 yılları arasında binlerce çocuğun okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanabilmesini sağladı.

MEB nın Unicef finansal desteğiyle hayata geçirdiği "Aileler İçin Temel Eğitim Programı” kapsamında (AİTEP) lider kolaylaştırıcı olarak modül yazımı ve eğitici eğitimlerinde görev aldı. 2007-2017 yılları arasında yüzlerce ebeveyne 6 haftalık Aile Eğitimi seminerleri verdi. Aile Eğitimi çalışmaları kapsamında düzenli olarak Baba Toplantılarını gerçekleştirdi.

MEB Okulöncesi Eğitimi Güçlendirme projesinde güncellenen okul öncesi eğitim programının hazırlanmasında ve okul öncesi eğitimcilere tanıtılmasında görev aldı.

Türkiyede MEB tarafından ilk olarak başlatılan Oyuncak Kütüphanesi projesi koordinatörlüğü görevi boyunca, projeyi aile katılımı ile zenginleştirerek aile ve çocuk eğitimini dezavantajlı mahallelerde yaygınlaştırdı.

Okulöncesi eğitimin yenilikçi yaklaşımlar ile geliştirilmesi amacıyla Belçika, Almanya, Kıbrıs, Ukrayna, Hollanda’da inceleme ve araştırma gezilerine katıldı. Montessori yaklaşımına dayalı okulları, Waldorf okulları ve Orman Okullarını yerinde inceledi. ABD Boston Harward Üniversitesinde "Erken Çocukluk Eğitiminde Alternatif Yaklaşımlar“ konulu çalıştaya katıldı. Boston’da okul öncesi eğitim kurumları, orman okulları ve çocuk müzelerini ziyaret etti.

Akademik araştırmaları, yurt dışında gözlemlediği alternatif modeller ve alan tecrübesini sentezleyerek geliştirdiği anaokul projesinin; mimari yapısının hazırlanmasında görev almasının yanısıra özgün okul programını oluşturarak 2012 yılında Türkiye'nin İlk Duvarsız Anaokulunu kurdu.

Duvarsız eğitim felsefesi ve uygulamaya yansıtılması, doğa temelli gelişim ve öğrenme, okul dışı öğrenme, okul öncesi eğitim programları, erken çocukluk döneminde gelişim konularında üniversitede dersler veriyor, araştırma ve uygulamalara devam ediyor.

Çocukların öğrenmesini sınırlayan engellerin kaldırılması ve erken yıllarda esnek eğitimin önemi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Finlandiyada Orman Pedagojisi ve Doğa Temelli Okullar ve Doğa Eğitim ve Öğrenme merkezini ziyaret etti. Ekopedagojik eğitim anlayışının okul programına uyumu konusunda araştırma uygulama ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.