Skip to content Skip to footer

Professor of Economics

Brief info

Gökhan Özertan doktorasını 2001 yılında Texas A&M Üniversitesi’nden Tarım Ekonomisi alanında almıştır. Aynı yıldan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde çalışmakta olup halen aynı bölümde profesör olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans ve yükseklisans düzeyinde mikroekonomi, istatistik, ekonometri, yenilik ekonomisi ve tarım ekonomisi dersleri vermektedir. Araştırma alanları tarım ve çevre süreçlerinin modellenmesini, tarımda teknoloji kullanımını, iklim değişikliğinin etkilerini ve emtia fiyat hareketlerini kapsamaktadır.