Skip to content Skip to footer

Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü

Brief info

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.1991 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı bölümde 1998 yılında Olimpos Beydağları Milli Parkı’ nda yürüttüğü “Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kırsal Rekreasyonel Kullanım Bağlamında Atıklardan Kaynaklanan Çevresel Bozulmalar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma” adlı Doktora çalışmasını tamamladı. 1998 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

Çevre sorunları, doğa koruma, koruma alanları, sürdürülebilir turizm, ekoturizm, turizm işletmelerinde özellikle otel ve seyahat acentelerinde çevre yönetim sistemleri konularında ulusal ve uluslararası boyutta çok sayıda makale ve bildiri yayınladı.
“Çevre Sorunları Çözümler ve Öneriler” ve “Çevre ve Ekoturizm” adlı kitapları ve sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konularında kitap bölümü çalışmaları bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde hakemlik ve co-editor olarak görev yapıyor. Başkent Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü görevi 2022’de sona erdi. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde görevine devam ediyor.
2016 yılında kurduğu Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü olarak çalışıyor.