Skip to content Skip to footer

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Brief info

Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu” konulu tezi ile 2003 yılında Doktor unvanını aldı. 2009 yılında Yardımcı Doçent ünvanını, 2017 yılında ise Doçent Ünvanını aldı.

27 yıldır “Okul Olgunluğu” konusunda çalışıyor. Bu alanda ilk kez 60-78 ay aralığındaki ülkemizde yaşayan çocuklara özgü olarak Okul Olgunluğunu ölçmek amacıyla “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği’ni” geliştirdi.
“Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği’nin sertifika eğitimlerini vermeye devam ediyor.

TESSLA İkinci Dil Kazanım Comenious Projesinde Türkiye’yi temsilen Araştırmacı olarak yer aldı. Danışmanlığını, yürütücülüğünü yaptığı ve araştırmacı olarak yer aldığı bir çok ulusal ve uluslararası projeler bulunuyor.

Çocuklarda Sürdürülebilirlik, Ailelerde Sürdürülebilirlik, Okullarda Sürdürülebilirlik, Çocuklarda Kapasite Geliştirme, İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, Erken Okur Yazarlık Becerileri, Okuma ve Yazı Farkındalığı, Ses ve Yazma Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim Programları, Görsel Okuma, Duyu Eğitimi, Çoklu Zeka Uygulamaları, 0-18 Yaş Aile Eğitimi, Okulda ve Ailede Değerler Eğitimi, Çok Kültürlü Eğitim konulu çeşitli kitapları var. Bu konularda seminerler veriyor.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf eğitimi alanlarına yönelik pek çok kaynakta yazar, editör ve danışman olarak imzası bulunuyor. Okul öncesi çocuklara ve öğretmenlere, ailelere, ayrıca dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik STEM ve Bilgi Okuryazarlığı, Kodlama, Sürdürülebilirlik, Felsefe, E-Kitaplar, Çocuk Hakları Eğitimi, Çok Kültürlü Eğitim, İlkokula hazırlık, Akran İlişkileri, Sosyal Problem çözme, Doğa Temelli Açık Hava Etkinlikleri, Üstbiliş Becerileri, Zihin Haritalama, Aile Destek Programları, Beyin Baskınlığı, Öğrenmede Evrensel Tasarım vb. konularda yürüttüğü çok doktora ve yüksek lisans tezleri bulunuyor.

2002'den beri Millî Eğitim Bakanlığının Okul Öncesi Eğitim Programı Yazım ve Yaygınlaştırmasında aktif görev alıyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 0-18 Yaş Aile Eğitim Programlarının yazar ve danışmanları arasında yer alıyor. 2019 Yılında 81 ilden veri toplayarak 2752 Öğretmenle çalıştı ve Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Genel Durumu 2019 Araştırma Raporunu yayınladı.

Oyun Kumbarası: Çevrim İçi Değerler Eğitimi Aile Destek Programı adlı TÜBİTAK 1001 Projesi ve Yenişehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen 0-3 Yaş Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı (MABEP Projesinin) yürütücülüğüne devam ediyor.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde 1996 yılında başladığı görevine, öğretim üyesi olarak devam ediyor.