Skip to content Skip to footer

Neden Katılmalısınız?

Orman Mühendisleri Odası’nın koordinatörlüğünü yaptığı Zirvede, konu ile ilgili uzman kişilerle bir arada Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte gerek doğamızın gerek işletmelerimizin, gerekse milli ekonomimizin geleceği açısından birçok fikir alışverişi yapılacak, çözüm önerileri sunulacak, ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı 20’yi aşkın oturum, B2B görüşmeleri, eğitim programları, eğitimler, workshoplar gerçekleştirilecek; konserler, dinletiler ve mini şovlar sahnelenecek.

Ayrıca; devlet başkanları, kamu kurumları temsilcileri, 20’yi aşkın uluslararası kurum ve kuruluş, 30’u aşkın üniversiteden akademisyen, iyi örnek uygulamalarıyla belediyeler ve organize sanayi bölgeleri, teknokentler, sektör temsilcileri, bankalar ve finans kuruluşlarının temsilcileri katılacaktır.

ORMAN YANGINLARI
 • Ormanları korumak,
 • Engel olmak, 
 • Tedbirler almak.
YEŞİL MUTABAKAT

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat* politikasını uygulamaya koydu.

PARİS ANLAŞMASI

Türkiye; Paris İklim Anlaşması’nın tarafı ve önemli sorumlulukların yüklenicisi.

KARBON AYAKİZİ

Ülkemizdeki ihracatçılar “Karbon Vergisi” ödemek durumunda kalacak!

NELER KONUŞULACAK ?

NEDEN BULUNMALISINIZ ?

Pazarlama ve İletişim

 • Markanızı tanıtmak ve başarıya ulaşmak için gelişen geleceğe dair yönlendirici anlatıları şekillendirmek,
 • Kültür değişimi ve kurumsal iletişimin gelişimi için işbirliği,
 • Geleceğin anahtarı: Sürdürülebilirlik, Sıfır Atık ve diğer yükselişte olan paydaş gruplarıyla birlikte çalışmak,
 • STK’lar ve kanaat önderleri ile bir araya gelmek.

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 • Rejeneratif ekonominin ilkeleri ve sürdürülebilirlik stratejilerinin geleceği
 • Karbon, su, ormanlar, plastik ve daha fazlası için toplam etkiyi ölçmek ve bilime dayalı hedefler koymak
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SDG) zamanında ulaşabilmek için tedarikçiler, yerel topluluklar ve diğer paydaşları dahil etmeye yönelik yeni araçlar

İnsanlar ve Liderlik

 • Kapsayıcı, işbirlikçi ve yenileyici kurumsal liderliğin beceri ve niteliklerini geliştirmek,
 • Geleceğimiz için motivasyon ve üretkenliği arttırmak için kişiselden kurumsala yapılan çalışmalarla bağlantı kurmak,
 • Sürdürülebilirlik stratejisi ve marka değeri arasında daha iyi bir bağ kurmak için faaliyetleri yeniden değerlendirmek.

Ürün ve Hizmet

 • Gelecek için 3R kuralı : restoration (onarım), renewal (yenileme), resilience (dayanıklılık).
 • Atıkları kaynağa dönüştüren ve karbon ayak izi azaltımı sağlayan, çığır aşan yeni iş modelleri
 • Paydaş merkezli inovasyon ile kapsayıcılık ve eşi benzeri olmayan ortak değerler elde etmek.